Matasano Crypto Challenge 26: CTR Bitflipping

Pada tulisan sebelumnya dibahas mengenai cara memecahkan akses acak R/W dengan AES dan CTR. Untuk tulisan hari ini akan dibahas mengenai serangan bitflipping terhadap mode CTR. Continue reading

Advertisements

Matasano Crypto Challenge 25: Break Random Access Read/Write AES CTR

Pada tulisan sebelumnya dibahas mengenai cara membuat cipher stream MT19937 dan memecahkannya. Untuk tulisan hari ini akan dibahas mengenai cara memecahkan akses acak R/W dengan AES dan CTR. Continue reading