Matasano Crypto Challenge 17: CBC Padding Oracle

Pada tulisan sebelumnya dibahas mengenai cara melakukan serangan terhadap CBC dengan bitflipping. Untuk tulisan hari ini akan dibahas mengenai keterkaitan padding oracle dan CBC. Continue reading

Advertisements